Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων Σχολικών Μονάδων

koptsis square 640Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθειά της να δημιουργήσει δομές πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων, σε όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, αποφάσισε να δημιουργήσει πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Παρατηρητήριο Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων».

Σκοπός της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα κρίσεων και η δυνατότητα διαχείρισής τους.
 • Η προώθηση εξειδικευμένων δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης ομάδας εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο, με σκοπό να αποκτήσουν τη δυνατότητα να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται κρίσεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα αποτελέσουν τη βάση για τη θεμελίωση και βιωσιμότητα της συγκεκριμένης δομής.
 • Η καταγραφή, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σε πρώιμο επίπεδο περιστατικών, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κρίσεις στα σχολεία.
 • Η συγκρότηση ομάδας εκπαιδευτικών με οριοθετημένους ρόλους για τη διαχείριση κρίσεων και η δημιουργία συγκεκριμένων σχεδίων αντιμετώπισής τους σε κάθε σχολείο.
 • Καλές πρακτικές
 • Εκπαιδευτικό βοηθητικό υλικό
 • Σχέδια δράσεων
 • Ρόλοι υπευθύνων
 • Προτεινόμενες δράσεις
 • Παρουσιάσεις
 • Χρήσιμες ιστοσελίδες